farsi
tadris
نگارش در تاريخ جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ توسط 

        مهارت های زندگی 

تعریف مهارت های زندگی : عبارتند از آموزش هائی که مخاطبان را به اصول زندگی خانوادگی و مدیریّت خانواده مانند تصمیم گیری ،ارتباطات،تعاون وهمکاری،تربیت فرزندان،تغذیه،پس انداز، درآمد،شناخت حقوق کودکان زنان،آشنائی با اصول بهداشت فردی وجمعی وغیره...مجهّزمی سازد . 

انواع آموزش های قابل ارائه :

1- ارتباطات 2- انَتخاب 3- بچّه داری 4- خانه داری 5- بحث گروهی 6- برنامه ریزی 7-تصمیم گیری  8-حلّ مشکل 9- فکر کردن 10- بهداشت 11-  همسرداری12- دوست یابی 13 -  تعاون وهمکاری    14- اعتیاد 15- بزهکاری و...

قواعدوچارچوب راهنما ی برنامه ومهارت های زندگی :

هدف : منظور از هدف در هر فعّالیت انتظاری است که باید در پایان هر جلسه برآورده شود.

مواد ووسائل مورد نیاز : شرکت کنندگان نیاز به برگه های توزیعی وشما نیاز به تخته وایت برد وماژیک ومقوّا داریدوهمینطور وسائلی از قبیل قیچی،چسب،ماژیک رنگی

زمان مورد نظر برای اجرای هر فعالیت پیش بینی شده باشد . 

نکات برنامه ریزی : پیش از آغاز فعالیت باید بررسی کرد که در حین برگزاریجلسه چه چیزی را باید شما آماده کنید ودر نظر بگیرید . 

طرز عمل : این قسمت هسته ی اصلی فعالیت هر جلسه به  شمارمی آید به نحوی عمل شده است که مطالب هر فعالیت باروند منظمی ارائه شود برای اجرای کامل فعالیت بهتر است : درهر جلسه نوشته ی مربوط به آنرا همراه داشته باشید لازم است پیش از اجرای هر بند از قسمت طرز عمل در صورت نیاز توضیحاتی را به شرکت کنندگان ارائه دهید .

قواعد پایه در فعالیت گروهی : برنامه ی آموزش مهارت های زندگی طوری طراحی شده است که شرکت کنندگان بتوانند در مورد مسائل شخصی و گاه احساسی سخن بگویند وسهیم باشند 

زمینه ی کار در گروه را به صورتی آماده کنید که شرکت کنندگان باآرامش خاطر بتوانند نظرات،احساسات و مسائل شخصی خودراارائه دهند .

در هر فعالیت قواعد را برروی دیوار نصب کنیدوشرکت کنندگان را به آن توجه دهید : رازداری-آنچه دراین گروه مطرح شود در همین گروه باقی می ماند -پرهیز از تمسخر-آزادی مخالفت -آزادی پرسیدن سوال -اسم بردن مجاز نیست 

نکته هائی که باید در گروه بندی مورد توجّه قرار داد : 

- ارتباط چهره به چهره

 - بهتر است از اعضای گروه غیر متجانس استفاده کرد

- نمایندگان گروه رااعضای گروه تعیین کنند

- امتیازی که هرگروه کسب می کند امتیاز همه ی گروه حساب می شود

- وسائل و موّادی که در اختیار گروه قرار می گیرد به هیچ گروهی تعلّق نداردبایدنماینده ی گروه تحویل بگیرد

- نماینده ی گروه باید نظم را در گروه برقرار کند

-نقش مهم در جلسه ی کار گروهی حراست گروه،آسان سازی انجام دادن کارها وپرسیدن سوالهای راهنمائی کننده است

-روش های آموزش :

- روش بارش فکری

- بحث گروهی

- مشکل گشائی گروهی

-منظور از بارش فکری : بیان عقیده،روش وراهکاربرای تعریف یک مساله یا برای حلّ مساله است دراین روش توصیه می شود شرکت کنندگان بدون توجبه به منطقی یا غیر منطقی بودن ارائه دهنددراین روش نخست هیچ یک از شرکت کنندگان حتّی نماینده ی گروه وراهنما اجازه ندهند در مورد پیشنهاداتی که ارائه

میشود قضاوت کنند یعنی ابتدا شرکت کنندگان آنچه به ذهنشان می رسد مطرح می کنند وسپس درباره ی  پیشنهادات ارائه شده قضاوت می شوداز طریق قضاوت بهترین راهکار ،روش،ویا تعریف برگزیده می شود.

- بحث گروهی : در این روش شرکت کنندگان موضوع ارائه شده برای گروه  را از طریق بحث ادامه می دهند دربحث گروهی درباره ی یک مساله یا سوال نظرات موافق ومخالف ارائه می شود و نتیجه ی بحث به عنوان پاسخ مساله یا سوال در نظر گرفته می شودبرای بهره مندی کامل از روش بحث گروهی نیاز است تا جائی که امکان داردعوامل منفی اثرگزار بر نتیجه ی بحث گروهی را از میان برداشت .

مشکل گشائی گروهی : دراین روش هم مانند مشکل گشائی فردی نیاز است که مساله باید برای کسانی که در پی مشکل گشائی هستند روشن گرددوپس از تعریف مشکل افراد بایدنقشه ای را برای مشکل گشائی طرح کننددرواقع آنها باید یک نقشه بکشند وآنگاه که نقشه کشیدن آنرا اجرا کنند.

-ایفای نقش : شرکت کننده نقش فرد دیگری را می پذیرد در این روش شرکت کننده نیاز است همان حسّی را نشان دهد که صاحب نقش اصلی درهمان آنرا نشان دهد عدّه ی نفرات ایفا کننده ی نقش بستگی به موضوعی دارد که جلسه ی مهارت های زندگی مورد توجّه است .

نویسنده : معصومه رسولیدرباره وبلاگ

با سلام خدمت شما دوست گرامی به وبلاگ من خوش آمدیدامیدوارم لحظات خوشی رادراینجا سپری کنیدوبتوانید از مطالب این وبلاگ استفاده کنید.
دوستان نظر یادتون نره
موضوعات
آخرين مطالب
آرشيو مطالب
نويسندگان
فال حافظ
پيوند ها
تقویم رو میزی

آمارگیر حرفه ای سایت


قالب وبلاگ

کد تلوزیون انلاین


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

مرجع وبلاگ نویسان جوان

قفل راست کلیک
کد دانستنیها
ابزار دانستنی ها برای وبلاگ
آپلود فایل و تصویراپلود سنتر بیست تولز