farsi
tadris
نگارش در تاريخ یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ توسط 


تقویم اجرائی دبستان ابتدایی سال تحصیلی 92-91


شهریورماه:

 تشکیل ستاد بازگشایی مدرسه(پروژه مهر)

بررسی ثبت نام دانش آموزان

آماده سازی میحط فیزیکی مدرسه

درخواست کتب درسی وتوزیع کتب درسی

تزئین کلاس اول

منظم کردن کتابخانه ،نمازخانه،آزمایشگاه

تعمبر سیستم برقی آموزشگاه

تهیه امکانات مراسم صبح گاهی وظهرگاهی

تشکیل جلسه بامعلمان جهت کلاس بندی وانتخاب نماینده معلمان

تصویب برنامه سالانه درشورای مدرسه

نظافت عمومی آموزشگاه وآمادگی مدرسه

خرید وسایل بهداشتی ،آموزشی

تهیه ونصب پارچه نوشته ،پوستر وترکت به مناسبت بازگشایی مدرسه وهفته دفاع مقدس

برنامه ریزی جهت برگزاری جشن شکوفه ها

صحافی وپلمپ نمودن دفتر امتحانات ولیست های مستمر

ثبت نام اینترنتی دانش آموزان

ثنت آمار دانش آموزان وتعداد کلاس ها درسیستم بکفا

تشکیل جلسه خود ارزیابی (فرمهای ارزشیابی)

امحا اوراق امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی

بایگانی بخشنامه های سال   ........    و اوراق امتحانی نوبت دوم .........

تجهیز کمد جایزه باجوایز متنوع

تسویه حساب مالی بااداره وتنظیم تراز عملکرد مالی

تجهیز آموزشگاه به منابع وسایل آموزشی ارزشیابی توصیفی

تجهیز آموزشگاه به کتابهای کودکان

تجهیز آموزشگاه به کتاب های روش تدریس وراهنمای معلم

 

 

مهرماه:

 

برگزاری جشن شکوفه ها وبازگشایی مدرسه

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

تشکیل جلسات شورای مدرسه،شورای معلمان،شورای تربیتی

ارائه برنامه هفتگی به دانش آموزان درروزهای اولیه مهر

تشکیل جلسه بااولیا دانش آموزان پایه اول وتوجیه اولیا دررابطه باارزشیابی توصیفی

برگزاری جلسات کلاسی معلمان بااولیاءدانش آموزان ومطرح نمودن انتظارات خود از اولیاء

انجام مناسبات مذهبی وایام ا...

بازرسی ورفع نقایص پرونده های دانش آموزان

شناسایی دانش آموزان مستعد درامور قرانی ،هنری،ورزشی و...

تهیه دعوتنامه جهت انتخابات انجمن اولیاومربیان

شناسایی اولیایی که آمادگی لازم رابرای کاندید شدن درانتخابات انجمن رادارند

برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان

تکثیر چک لیستهای مورد نیاز برای تمامی پایه ها

فعال نمودن کتابخانه آموزشگاه وصدورکارت عضویت وتهیه لیست کتاب های موجود درآموزشگاه

توزیع شیر تغذیه دربین دانش آموزان

انتخاب  تعدادی ازدانش آموزان به عنوان بهداشتیار کلاسی،بهداشتیارمحیط،مواد غذایی و........

برگزاری مراسم جشن قرآن برای دانش آموزان پایه اول

 

  آبان ماه:

آماده سازی دفتر آمار وممهور نمودن توسط اداره

تکنمیل پرونده همکاران ودانش آموزان

بازدیدوارزشیابی ازکلاس همکاران

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

انجام مناسبتهای مذهبی وایام ا...

برگزاری نماز جماعت

برگزاری مراسم روز دانش آموز وبسیج دانش آموزی

شرکت درراهپیمایی روز سیزده آبان ماه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان

خرید جایزه برای کمد جوایز

شناسایی دانش آموزان بی بضاعت

تشکیل جلسه انجمن اولیا مربیان وابلاغ شرح وظایف انجمن اولیا ومربان به اعضا جدید

تشکیل جلسه توجیهی وتشریح وظایف شوراها وکمیته های آنها

عضویت درمجله پیوند وثبت نام ازاولیا جهت عضویت درمجله پیوند

اجرای برنامه به مناسبت روز دختر

کنترل وضعیت بام ساختمان واقدام لازم باتوجه به شرایط محیطی واقلیمی

 

تشکیل شورای مالی

  آذرماه:

آماده نمودن لیست نمرات مستمر نوبت اول

شناسایی دانش آموزان ضعیف واعلام به اولیاء جهت رسیدگی  بیشتر

تدارک پوشاک زمستانی برای دانش آموزان بی بضاعت باکمک اولیا خیرواداره منطقه

تذکر به متصدی خدمات درمورد رعایت نکات ایمنی درزمان سرما ویخبندان

آماده نمودن کارنامه مستمر

تهیه قبوض هدیه به مدرسه جهت جمع آوری کمک های مردمی با هماهنگی انجمن اولیا ومربیان

برگزاری مسابقه علمی دربین دانش آموزان پایه چهارم وپنجم و ششم

تهیه جوایز به دانش آموزان ساعی ونفرات برتر مسابقه علمی

تشکیل جلسه مجمع عمومی  ارائه گرارش عملکرد سه ماهه انجمن  اولیا ومربیان

بازدید ازکلاس ها جهت رفع کمبودهای احتمالی

ثبت نام از اولیا دانش آموزان کلاس اول جهت شرکت درکلاس آموزش خانواده

خرید وسایل مورد نیاز پرورشی وبهداشتی

برگزاری نمایشگاهی ازفعالیت علمی وعملی دانش آموزان

راه اندازی سیستم حرارتی آموزشگاه

برگزاری مراسم مناسبت هاوایام ا...

تهیه تراکت وپوستر های ویژه ماه محرم

برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت ماه محرم وبرپایی زیارت عاشورا

ارسال گزارش سه ماهه اول سال

 

  دی ماه:

تشکیل جلسه توجیهی برای اولیاء دانش آموزان دررابطه باامتحانات نوبت اول

بازدیدوارزشیابی ازکلاس همکاران

آماده وتکثیر نمودن سوالات امتحانی

تنظیم برنامه امتحانی نوبت اول واعلام برنامه وزمان امتحانات به اولیا ودانش آموزان

برگزاری امتحانات نوبت اول

تمهید مقدمات برگزاری مراسم ایام مبارک دهه فجر

برگزاری مراسم مناسبت ها وایام ا..

توجه وتذکر به نکات بهداشتی وجلوگیری از شیوع بیماری های مختلف درفصل سرما

برگزاری نماز جماعت

تشویق همکاران به استفاده ازوسایل کمک آموزشی ،فیلم های آموزشی و...

تشکیل کلاس آموزش خانواده

 بهمن ماه:

اجرا برنامه به مناسبت ایام ا...دهه فجر

شرکت درراهپیمایی روز بیست ودوم بهمن

اعلام نتایج امتحانات نوبت اول

شناسایی دانش آموزان ممتاز وبرنامه ریزی جهت تشویق آنها

تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول وعلت یابی وچاره جویی برای افت تحصیلی

تشویق دانش آموزانی که پیشرفت نموده اند

تهیه نمودار درصد قبولی

تهیه جوایز برای دانش آموزان شاگرد اول تاسوم

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر

تشکیل نمایشگاهی ازفعالیت های مکمل تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

برگزاری نماز جماعت

برگزاری مراسم مناسبت ها وایام ا...

تجهیز کمد جوایز

تهیه وتوزیع قلک های دربین دانش آموزان جهت جمع آوری کمک های آنها

دعوت از مشاوران ومتخصصان تعلیم وتربیت  

 اسفند ماه:

اجرای مراسم روز درختکاری

تسویه حساب مالی وتنظیم تراز عملکرد مالی

بازدیدوارزشیابی ازکلاس همکاران

برنامه ریزی جهت هفته احسان ونیکوکاری

شرکت درجشن نیکوکاری

کمک به ایتام ودانش آموزان بی بضاعت

تمهید مقدمات لازم به منظور حفاظت امواال مدرسه درتعطیلات عید نوروز

تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

برگزاری مراسم نماز جاعت

گرامیداشت روز امورتربیتی وتجلیل ازمربی امورتربیتی

جمع آوری هزینه پیک های نوروزی از دانش آموزان

بررسی وضعیت ساختمان مدرسه وگزارش نقایص واشکالات به اداره متبوع

ارائه تذکرات لازم ایمنی وبهداشتی به دانش آموزان درایام تعطیلات نوروزی

برگزاری مراسم مناسبتهاوایام ا...

برگزاری نماز جماعت

دادن پیک های نوروزی

ارسال گزارش سه ماهه به اداره

فروردین ماه

ارزیابی از تکالیف وپیک های نوروزی واهداجوایز به برترین ها

برگزاری هفته بهداشت جهانی وانجام مناسبت های آن

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

بازدید وارزیابی ازکلاس همکاران

برگزاری جلسات پایه وارتباط بااولیاء

برگزاری مراسم نماز جماعت

برگزاری مراسم های مذهبی وایام ا...

برنامه ریزی واقدام به منظور تشکیل کلاس های تقویتی

پیش بینی ظرفیت تقریبی پذیرش دانش آموز درسال تحصیلی آینده

اعلام نمرات ارزشیابی مستمر به اولیاء (صدور کارنامه مستمر)

برنامه ریزی برای هفته گرامیداشت معلم

برنامه ریزی جهت برگزاری جشن تکلیف

برنامه ریزی ودرخواست مجوز اردوی یک روزه دانش آموزان پایه چهارم وپنجم وششم

برنامه ریزی اردوی داخل شهر برای سایر پایه ها

اردیبهشت ماه :

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم

ارسال فرم های متقاضیان جابجایی

تاکید ومراقبت براتمام به موقع کتابهای درسی طبق جدول زمان بندی

اعلام برنامه امتحانی پایانی به دانش آموزان

ثبت نام دانش آموزان پایه اول بر اساس دستورالعمل ها

تنظیم لیست نمرات ارزشیابی مستمر

بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

برگزاری اردوی یک روزه داخل استان

برنامه ریزی برای روز جهانی خانواده

برنامه ریزی وتمهید مقدمات لازم جهت برگزاری امتحانات نوبت دوم

برگزاری آزمون علمی

برگزاری مراسم نماز جماعت

برگزاری مراسم مناسبت هاوایام ا...

برگزاری جلسات پایه وارتباط بااولیا جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان درامتحانات نوبت دوم برای پایه های غیر توصیفی

برگزاری مجمع عمومی وارائه گزارش عملکرد انجمن اولیا ومربیان

برگزاری جشن پایان دوره ابتدایی برای دانش آموزان پایه ششم

برگزاری جشن الفبا برای دانش آموزان پایه اول

تایپ وتکثیر سوالات امتحانی نوبت دوم برای پایه های غیر توصیفی

خرداد ماه:

اعلان ساعت کاروروز فعالیت آموزشگاه درتابستان به اولیاء دانش آموزان

برگزاری امتحانات نوبت دوم پایه های غیر توصیفی

تنظیم صورت جلسات امتحانی

برگزاری مراسم به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر

جمع آوری دفتر ثبت شاخصها

اخذ لیستهای امتحانی ازهمکاران

رسیدگی به اعتراضات دانش آموزان

اعلام نتایج امتحانی نوبت دوم به اولیا ودانش آموزان

تهیه وتنظیم برنامه امتحانات تجدیدی به دانش آموزان

برنامه ریزی برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)وقیام 15خرداد

برنامه ریزی جهت حفاظت آموزشگاه درایام تعطیلات تابستان

هدایت دانش آموزان به مراکز فرهنگی وهنری ،کانون،دارالقران جهت پرکردن اوقات فراغت

ارسال نتیجه امتحانات به اداره متبوع

رسم نمودار درصد قبولی الصاق کلیه اعلامیه های ثبت نام از اداره درمعرض دید عموم

ارسال گزارش سه ماهه سوم به اداره

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

تیر:

الصاق تمبر به کارنامه های قبولین

بایگانی اوراق امتحانی وبخشنامه ها

ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید

تنظیم وتکمیل لیست های امتحانی

تهیه وتنظیم دفتر امتحانات باهماهنگی اداره

صدور گواهینامه پایان تحصیلات دوره ابتدایی

انتخاب پارچه مناسب وهمرنگ برای تهیه روپوش مدارس بادرنظر گرفتن قیمت مناسب

 مردادماه:

برآورد میزان مجلات مورد نیاز برای دانش آموزان درسال تحصیلی آینده

معرفی دانش آموزان پایه اول به پایگاه سنجش

سازماندهی فضاهاواتاق های آموزشگاه برای سال تحصیلی جدید

بررسی وکنترل مدارک ثبت نام شدگان

تجهیز آموزشگاه به امکانات ایمنی

بررسی وضعیت سازمان مدرسه واقدام لازم جهت تامین نیروی مورد نیاز

کنترل وبررسی وضعیت اموا ل مدرسه

تشکیل جلسات ستاد بازگشایی مدرسه وشورای مدرسه

برنامه ریزی برای اجرای امتحانات شهریورماه ودادن برنامه امتحانی به دانش آموزان تجدیدی

اجرای امتحانات شهریورماه ودادن نتیجه آنها به اداره متبوع

تکمیل وسایل جعبه کمک های اولیه

 و

...

...

...

رسولی              


              


         

 

                                                                                                                                                                                            مهروامضاء

                                                                                                                                                                                                                                                                          

درباره وبلاگ

با سلام خدمت شما دوست گرامی به وبلاگ من خوش آمدیدامیدوارم لحظات خوشی رادراینجا سپری کنیدوبتوانید از مطالب این وبلاگ استفاده کنید.
دوستان نظر یادتون نره
موضوعات
آخرين مطالب
آرشيو مطالب
نويسندگان
فال حافظ
پيوند ها
تقویم رو میزی

آمارگیر حرفه ای سایت


قالب وبلاگ

کد تلوزیون انلاین


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

مرجع وبلاگ نویسان جوان

قفل راست کلیک
کد دانستنیها
ابزار دانستنی ها برای وبلاگ
آپلود فایل و تصویراپلود سنتر بیست تولز